Skip to main content

Barnlöshetsutredning

Längtar du/ni efter att bilda familj?

Cirka 15 % av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Av dem som drabbas brukar man säga att en tredjedel av fallen beror på något problem hos mannen, en tredjedel av fallen beror på kvinnan och i den sista tredjedelen av fallen så hittar man inte någon orsak till infertiliteten.

Så här görs en barnlöshetsutredning

Ofrivillig barnlöshet brukar definieras som minst ett års regelbundna försök till graviditet. Därefter brukar man rekommendera utredning. Utredning kan startas tidigare om kvinnan är äldre än 35 eller om det finns kända faktorer som försvårar att bli gravid. Utredningen startar med att paret kallas för samtal, där man går igenom hälsoläge och sjukdomshistoria. Utredningen av kvinnan innefattar även provtagning där man mäter hormonnivåerna, en gynekologisk undersökning och ett ultraljud av livmoder och äggstockar. Mannen genomgår undersökning och får instruktioner för hur han vid ett senare tillfälle ska lämna in spermaprov för analys.

Behandlingar

När utredningen är klar träffas vi och går igenom vilken eller vilka behandlingar som är aktuella i ert fall. Det kan handla om rådgivning och enklare åtgärder som livsstilsförändringar, men också ägglossningsstimulering och provrörsbefruktning. Ägglossningsstimulering kan göras hos oss. Om det blir det aktuellt med provrörsbefruktning kan en stor del av behandlingen göras hos oss men ett par besök krävs på IVF-kliniken för ägguttag och återföring av embryo. Vi har goda kontakter med de flesta IVF-kliniker i landet och kan hjälpa till med allt som behövs inför, under och efter en IVF-behandling oavsett om ni ska göra det inom den offentliga eller privata vården.

För ensamstående kvinnor och samkönade kvinnliga par går utredningen till på ungefär samma sätt, men det innefattar också den del som förbereder inför en behandling med donerade spermier. Som ett steg i detta ingår en psykosocial utredning, vilket alltid görs när donerade könsceller ska användas för behandling.

Tidsbokning och rådgivning

Observera att vi inte har någon tidsbokning eller rådgivning via e-post. Kontakta oss via telefon!


Vad kostar ett besök?

Läkarbesök 250 kr
Läkarbesök med remiss från vårdcentral eller husläkare 250 kr
Preventivmedelsrådgivning 0 kr
Ungdom <20 år 0 kr samt äldre >85 år 0 kr

Byte av östrogenring 250 kr

Frikort gäller


Alla uteblivna besök som inte avbokats senast dagen innan debiteras 300 kr. Detta gäller även om man har frikort eller om besöket inte skulle ha kostat något. Betalning ska ske kontant eller med kort i samband med besöket. Vi fakturerar ej läkarbesök om det inte avtalats i förväg.

Alla uteblivna besök som inte avbokats senast dagen innan debiteras 300 kr. Detta gäller även om man har frikort eller om besöket inte skulle ha kostat något. Betalning ska ske kontant eller med kort i samband med besöket. Vi fakturerar ej läkarbesök om det inte avtalats i förväg.